อวยพรปีใหม่อธิการดี

อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

IMG_0199

ฉลองคริสตมาสมหาวิทยาลัยพายัพ

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

IMG_0556

IMG_0564

IMG_0586