พิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส ประจำปี 2559

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

TKM_1419

TKM_1222

TKM_1123

TKM_1121