นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา หัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ฟื้นฟูมหาวิทยาลัย”

DSC05092

DSC05070

DSC05042

DSC05046