นมัสการพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

IMG_0864

IMG_0867

IMG_0848

IMG_0835

IMG_0834

0001