คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

chusakผู้ปกครองชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
ประธานกรรมการ

 

 

 

smitนายสมิธ จริงเข้าใจ
รองประธานกรรมการ

 

 

 

suboonท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์
กรรมการ

 

 

 

niponศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
กรรมการ

 

 

 

witulนายแพทย์วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

witulอาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
เลขานุการ