คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

chusakผู้ปกครองชูศักดิ์ วุฒิวโรภาส
ประธานกรรมการ

 

 

 

SOMJINดร. สมจินต์ พรไพศาล  กรรมการ

 

suboonท่านสู่บุญ วุฒิวงศ์
กรรมการ

 

 

 

niponศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
กรรมการ

 

 

 

E_Logo_Pure_Cyanพญ. อุษณีย์พร ศรีมินิพันธ์  กรรมการ

 

witulอาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
เลขานุการ