กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

ครั้งที่ 1/2561

 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2/2561

 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ครั้งที่ 3/2561

 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 4/2561

 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561