นมัสการพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

IMG_0864

IMG_0867

IMG_0848

IMG_0835

IMG_0834

0001

พิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส ประจำปี 2559

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

TKM_1419

TKM_1222

TKM_1123

TKM_1121

นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา หัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ฟื้นฟูมหาวิทยาลัย”

DSC05092

DSC05070

DSC05042

DSC05046

 

อวยพรปีใหม่อธิการดี

อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

IMG_0199

ฉลองคริสตมาสมหาวิทยาลัยพายัพ

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

IMG_0556

IMG_0564

IMG_0586